AANVRAAG FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Aanvraag financiële ondersteuning van goed doel aan de Stichting Bazaar Grijpskerke.

Elk jaar organiseert de Stichting Bazaar Grijpskerke eind augustus of begin september een bazaar/rommelmarkt in Grijpskerke waarbij de opbrengst bedoeld is voor een project dat voorziet in de verbetering van levensomstandigheden van mensen.

Het kan daarbij gaan om projecten die ten doel hebben om de levensomstandigheden van mensen in derdewereldlanden te verbeteren maar ook om projecten die  mensen dichtbij huis welke in een kwetsbare situatie zitten weer een beetje kleur te geven in het leven.

Wilt u dat uw project gesteund wordt door deze stichting, dan kunt u een aanvraag indienen vóór 1 november in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de bazaar plaatsvindt.

Bij de keuze van het doel worden de onderstaande criteria gehanteerd:

  • De aanvraag komt van een organisatie met rechtspersoonlijkheid (dus geen natuurlijke personen)
  • Het gaat om een concreet af te ronden project (met projectonderbouwing).
  • De aanvraag is voorzien van een duidelijke financiële onderbouwing.
  • De start en realisatie van het doel vindt plaats nadat de bazaar heeft plaatsgevonden.
  • Het doel verschilt van het jaar ervoor.
  • (Vertegenwoordigers van) de organisatie van het gekozen doel zijn op de bazaardag aanwezig.
  • De organisatie is aantoonbaar financieel solide.

Het bestuur behoudt zich het recht voor van bovenstaande af te wijken

U kunt uw aanvraag sturen naar:
stichtingbazaargrijpskerke@gmail.com