Aan afmelden als lid

Aanmelden als lid/Contributie

Voor het aanmelden als lid krijg je tijdens de les een aanmeldformulier mee van de leiding. Dit formulier moet daarna ook weer bij de leiding ingeleverd worden.

De contributie wordt geïnd per heel seizoen (juli t/m juni). In oktober/november krijg je de contributienota in je mailbox.

Hieronder volgen de contributiebedragen, verschuldigd per seizoen:

  • Voor leden tot 16 jaar is de basiscontributie € 60,00.
  • Meerdere sporten: € 35,00 per meerdere sport.
  • voor streetdance betalen leden €10,00 extra; een bijdrage voor aanschaf van kleding voor uitvoeringen.
  • bij turnen betalen leden eenmalig €40,00 extra (€30,00 bruikleen + €20,00 borg) voor een verplicht turnpakje.
  • Voor leden vanaf 16 jaar is de basiscontributie  € 65.00 tot na de zomer van 2024.

Afmelden als lid.

Als je tegen het eind van het seizoen weet dat je niet meer verder wil bij de vereniging, geef dat dan zo snel mogelijk door op svduogrijpskerke@gmail.com, liefst voor 1 juli. Besluit je in de loop van een seizoen te stoppen, geef dit dan ook door aan de ledenadministratie, en niet alleen aan de leiding.