milieu

Wilt u weten wanneer de kliko wordt geleegd? Of waar de milieustraat is?
Het staat allemaal op de afvalkalender van de gemeente Veere.

Klik hier voor de Afvalkalender

Wat wordt er allemaal besproken op de afvalkalender:

  • RESTAFVAL
  • GROENTE-, FRUIT-, EN TUINAFVAL (GFT)
  • GROF HUISHOUDELIJK REST- EN TUINAFVAL
  • MILIEUSTRAAT
  • WIT- EN BRUINGOED
  • KRINGLOOP GOEDEREN
  • GLAS
  • KUNSTSTOF VERPAKKINGEN
  • OUD PAPIER