Tagarchief: Dorpsraad

Algemene leden Vergadering – Dorpsraad

De nieuwe wethouder voor Verkeerstromen en tevens kernwethouder voor Grijpskerke Ruud van Houten (VVD) is geïnstalleerd op donderdag 19 mei jl.  Al in de eerste weken van zijn nieuwe wethouderschap zal hij aanwezig zijn tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Dorpsraad Grijpskerke om visie en beleidsvoornemens uiteen te zetten en vragen van bewoners te beantwoorden.
Wie aanwezig was op de Algemene leden Vergadering van 19 mei jl. weet het al: statutair is er op korte termijn een 2e ALV nodig om correct over de nieuwe statuten te kunnen stemmen.
Er dienden 50 leden aanwezig te zijn in de bewuste vergadering om tot stemming te kunnen overgaan. Dit terwijl we met een twintigtal waren. Die overigens allemaal instemden met de nieuwe, moderne statuten.
Nu moeten we een 2e ALV uitschrijven om nogmaals de statutenaanpassing in stemming te kunnen brengen. Dit keer is het aantal aanwezigen niet van belang, blijft enkel over dat van de aanwezigen 2/3e voor moet stemmen.
Hoe ‘saai’ ook: het is en blijft belangrijk dit goed te regelen: de basis onder de Dorpsraad moet voor nu en de nabije toekomst solide geregeld zijn: een ledenbestand en aanpassing van de oude statuten -daterend van 2001- horen hier bij.
Maar elk nadeel bleek weer een voordeel te hebben. De kersverse (kern) wethouder bleek bereid om aanwezig te zijn op deze 2e ALV.
Naast de stemming over de concept-statuten zal hij de hoofdattractie van de avond zijn. Het lijkt ons dat er genoeg vragen te stellen zijn aan deze wethouder. Maak gebruik van deze kans. Je hoeft natuurlijk geen lid te zijn van de Dorpsraad om mee te praten en vragen te stellen. Maar misschien denkt u na de avond wel; misschien moet ik me toch maar opgeven als lid. Dan kan ik meepraten en ook meestemmen.

Dorpsraad Grijpskerke zoekt bestuursleden

De Dorpsraad heeft twee vacatures in het bestuur. Vooral zijn we op zoek naar een bestuurder die de functie van secretaris zou willen en kunnen invullen. We zoeken iemand die een constructieve bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid in en om Grijpskerke. De Dorpsraad is er voor alle inwoners van Grijpskerke, Buttinge, Hoogelande en Poppendamme. Bent u maatschappelijk betrokken en bent u goed in secretariële taken, neem dan contact op met ons. U kunt natuurlijk ook altijd bij ons terecht om eerst bij te praten en informatie in te winnen.
www.dorpsraadgrijpskerke.nl